Nadační fond NAKIT

Fond byl založen Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, s. p. 8.10.2022.

Záměrem Nadačního fondu NAKIT je pomáhat současným a bývalým zaměstnancům NAKIT a jejich rodinám v tíživých situacích, a to formou jednorázových finančních příspěvků.

Fond je plně financován z prostředků NAKIT.


O nadačním fondu

Nadační fond NAKIT byl založen Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, s. p. 8.10.2022. Záměrem fondu je pomáhat současným a bývalým zaměstnancům.

Komu pomáháme

Záměrem Nadačního fondu NAKIT je pomáhat současným a bývalým zaměstnancům NAKIT a jejich rodinám v tíživých situacích, a to formou jednorázových finančních příspěvků.

Jak zažádat o pomoc

Požádat o příspěvek z Nadačního fondu je možné na základě elektronické nebo písemné žádosti. V žádosti uvedené údaje a informace musí být pravdivé.