O nadačním fondu

Nadační fond NAKIT byl založen Národní agenturou pro komunikační a informační technologie, s. p. 8.10.2022. Záměrem Nadačního fondu NAKIT je pomáhat současným a bývalým zaměstnancům NAKIT a jejich rodinám v tíživých situacích, a to formou jednorázových finančních příspěvků. Fond je plně financován z prostředků NAKIT.

Účel nadačního fondu je společensky užitečný a vychází z usnesení vlády České republiky poskytovat sponzorské dary státními podniky. Účelem nadačního fondu, pro který se nadační fond zřizuje, je zejména:

  1. podpora v sociální oblasti
  2. podpora v oblasti vzdělávání
  3. další podpora subjektů (fyzických i právnických osob) v souladu s účely dle usnesení vlády.

Podání žádosti o příspěvek z nadačního fondu

Požádat o příspěvek z Nadačního fondu je možné na základě elektronické nebo písemné žádosti. Formulář žádosti si můžete stáhnout na této stránce či je získáte v sídle Nadačního fondu. Vyplněnou žádost odešlete poštou na adresu: Nadační fond NAKIT, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, Česká republika, Identifikátor datové schránky: xyjd7dn.

Správní rada nadačního fondu

JUDr. Vladimír Chrástecký

předseda Správní rady

Alice Apltauerová

členka Správní rady

MgA. Lukáš Trnka

člen Správní rady

Dozorčí rada nadačního fondu

brig. gen. Ing. Petr Ošlejšek, Ph.D.

člen Dozorčí rady

Ing. Vilibald Knob

člen Dozorčí rady

Ing. Pavel Čech, DiS.

člen Dozorčí rady

Mgr. Eva Chotěborská

člen Dozorčí rady