Žádost o podporu

Žadatelem o podporu může být fyzická osoba a nebo skupina fyzických osob.

Je vždy potřeba úvést podrobně popsaný účel využití požadovaného příspěvku.

V žádosti uvedené údaje a informace musí být pravdivé a žadatel je poskytuje dobrovolně.

Žadatel o příspěvek uděluje Nadačnímu fondu NAKIT souhlas ke zpracování těchto osobních a citlivých údajů v souvislosti s činností Nadačního fondu, tj. pro posouzení důvodů při rozhodování o poskytování příspěvků z Nadačního fondu a pro případné uzavření darovací smlouvy. Tento souhlas uděluje na nezbytně nutnou dobu s možností jeho písemného odvolání.

 

Online žádost o podporu

 

Formulář k žádosti o příspěvek ve formátu PDF