Žádost o podporu z Nadačního fondu NAKIT

  Prosíme o podrobné vyplnění dotazníku, aby žádost mohla posoudit správní rada NFN. Veškeré finanční údaje uvádějte v českých korunách.
  Upozorňujeme, že uvedení nepravdivých nebo zkreslených údajů, případně zamlčení zásadních informací v žádosti o příspěvek Nadačním fondem NAKIT vyústí v automatické zamítnutí této žádosti. Děkujeme za pochopení.
  pro sebe (a pro svoji rodinu), jsem zaměstnanec NAKITpro svoje dítěpro svoje vnuky a vnučkyjsem bývalý zaměstnanec NAKIT (starobní či invalidní důchodce) a žádám pro sebe
  v případě „ano“ specifikujte kdo:  v případě „ano“ specifikujte kdo:


  Pracovní historie žadatele, příp. jeho zákonného zástupce (uveďte všechna zaměstnání od ukončení studia, včetně brigád)

  Od – do (rok)

  Zaměstnavatel

  Pozice (příp. stručný popis práce)  v případě „ano“ uveďte celkou částku:  v případě „ano“, uveďte celé číslo darovací smlouvy, výši a účel všech schválených/poskytnutých darů:


  v případě „ano“, uveďte kdy (měsíc a rok) a na jaký účel:


  v případě „ano“, uveďte název organizace, konkrétní výši a konkrétní účel daru:


  v případě „ano“, uveďte název organizace, konkrétní výši a konkrétní účel daru: