Koho podporujeme

Záměrem Nadačního fondu NAKIT je pomáhat současným a bývalým zaměstnancům NAKIT a jejich rodinám v tíživých situacích, a to formou jednorázových finančních příspěvků.

Pro koho je příspěvek z nadačního fondu určen

 • Zaměstnanec NAKIT pro sebe a svoji rodinu (manžel/ka, druh/družka, registrovaný partner/ka a děti).
 • Bývalý zaměstnanec (starobní či invalidní důchodce), který odešel do důchodu z NAKIT a nemá uzavřen pracovněprávní vztah. Žádat může pouze pro sebe.

Návrh může podat za potřebného zaměstnance i jeho kolega či kolektiv. Samotná žádost je pak řešena konkrétně s osobou, které se týká.

Oblasti, na které lze podat žádost o příspěvek z nadačního fondu

 • Zaměstnanec NAKIT pro sebe a svoji rodinu (manžel/ka, druh/družka, registrovaný partner/ka a děti) na oblast:
  • SOCIÁLNÍ – pomoc rodině při řešení krizových situací souvisejících například s bydlením, úmrtím v rodině,
  • ZDRAVÍ – pomoc určená například na speciální rehabilitační a kompenzační pomůcky, které plně nehradí zdravotní pojišťovna, ozdravné pobyty, rehabilitace, následky úrazů či trvalé následky,
  • VZDĚLÁVÁNÍ a SPORT– zlepšení péče o zaměstnance – vzdělávání, poradenství, sportovní aktivity,
  • ZMÍRNĚNÍ NÁSLEDKŮ ZPŮSOBENÝCH ŽIVELNÍ KATASTROFOU,
  • a na ostatní zřetele hodné případy.
 • Zaměstnanec NAKIT pro svoje dítě – na materiální podporu v případě, že se jedná o handicapovaného žáka či studenta.
 • Zaměstnanec NAKIT pro svoje dítě – příspěvky na mimoškolní zájmovou činnost a rozvíjení talentů a uměleckou činnost.
 • Zaměstnanec NAKIT pro svoje vnuky a vnučky – na opatření nákladných kompenzačních, rehabilitačních a reedukačních pomůcek.
 • Bývalý zaměstnanec NAKIT (starobní či invalidní důchodce) – na opatření nákladných kompenzačních, rehabilitačních a reedukačních pomůcek a tíživé životní situace.

 

Pravidla pro poskytnutí nadačního příspěvku

 • Požádat o příspěvek z Nadačního fondu je možné na základě elektronické nebo písemné žádosti.
 • Pokud je u NAKIT zaměstnáno více členů rodiny, bude příspěvek v kalendářním roce poskytnut pouze jednomu z nich.
 • Příspěvky z Nadačního fondu se zpravidla poskytují ve formě peněžitého plnění.
 • Příspěvky z Nadačního fondu mohou mít charakter jak plnění jednorázového tak opětovného.
 • O tom, zda bude příspěvek poskytnut a případně v jaké výši, rozhoduje správní rada Nadačního fondu na základě důkladného zvážení veškerých okolností vyplývajících ze žádostí, jejich charakteru a počtu. Správní rada si vyhrazuje právo na ověření informací uvedených v žádosti o poskytnutí příspěvku.
 • Na příspěvek z nadačního fondu není nárok.
 • Příspěvek je poskytován na základě darovací smlouvy bankovním převodem na účet žadatele.

 

Podání žádosti o příspěvek z nadačního fondu

Požádat o příspěvek z Nadačního fondu je možné na základě elektronické nebo písemné žádosti. Formulář žádosti si můžete stáhnout na této stránce či je získáte v sídle Nadačního fondu. Vyplněnou žádost odešlete poštou na adresu: Nadační fond NAKIT, Kodaňská 1441/46, 101 00 Praha 10 – Vršovice, Česká republika, Identifikátor datové schránky: xyjd7dn.

Zažádat o nadační příspěvek z Nadačního fondu NAKIT